Beroertepreventie als speerpunt voor de POH

Inschrijfformulier
Bekijk webinar
Graag bieden wij u een mooie mogelijkheid om een accreditatiepunt te krijgen vanuit huis of vanuit uw praktijk.
 
De interessante en praktijkgerichte webinar "Beroertepreventie als speerpunt voor de POH" verzorgd door Drs. Jim de Vos en Lida van der Maat.
Tijdens dit webinar wordt u op de hoogte gebracht van de nieuwste inzichten rondom beroertepreventie. Deze nascholing geeft praktische informatie over atriumfibrilleren in de huisartsenpraktijk. Aan de hand van een casus wordt het risicoprofiel van beroerte bij atriumfibrilleren (AF) toegelicht. Met deze scholing krijgt u meer inzicht over het stellen van een diagnose en de behandeling van een patiënt met atriumfibrilleren. Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe u kunt screenen op AF en krijgt u praktische tips over de behandeling met antistolling – in het bijzonder over de direct orale anticoagulantia (DOACs).
 
De lezing duurt ongeveer 45 minuten en accreditatie is voor 1 punt toegekend bij NVvPO en Kwaliteitsregister V&V.


Deze educatie is mede mogelijk gemaakt door de alliantie van Bristol-Myers Squibb/Pfizer.
Accreditatie:
De webinar is voor 1 punt geaccrediteerd door NVvPO en Kwaliteitsregister V&V. 

Sprekers:
Deze nascholing wordt gegeven door Huisarts Drs. Jim Vos en Lida van der Maat, werkzaam als praktijkconsulent bij Unicum Huisartsenzorg Bilthoven.

Programma:
DEEL 1 – Atriumfibrilleren in de huisartsenpraktijk - Anamnese - Onderzoek - Risicobepaling

DEEL 2 – Antistollingsbehandeling - VKA en de trombosedienst - DOAC en de huisartsenpraktijk - ASA

​DEEL 3 – Zorg in de huisartsen praktijk - Hoe ziet het zorgtraject er uit in de praktijk? - Screening & detectie - Switch tussen antistollingsmedicatie