Webinar Praktisch Astma

Bekijk webinar

Webinar Praktisch Astma

​Geachte collega,

Graag wil ik u van harte uitnodigen voor het Webinar Praktisch Astma op woensdag 2 december 2020. Dit webinar wordt speciaal georganiseerd voor longverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Astma is op vele fronten in beweging. In dit interactieve webinar wordt u bijgepraat over enkele actuele topics op het gebied van astma, zoals: de nieuwe standaard ernstig astma, fenotypering en biomarkers bij ernstig astma en therapietrouw bevordering bij astmapatiënten.

Het zal gaan om een anderhalf uur durende scholing waarbij de interactie centraal staat. U kunt tijdens dit webinar live vragen stellen aan de voorzitter en sprekers. Deelname aan dit webinar is kosteloos. Ik hoop u op 2 december online te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,
Els Fikkers
Voorzitter webinar Verpleegkundig specialist, Rijnstate
Presentatie door:
Els Fikkers, verpleegkundig specialist, Rijnstate

Walter van Litsenburg, verpleegkundig specialist Astma en COPD, Catharina Ziekenhuis

Dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Dr. Hans in ’t Veen, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Duur:
1,5 uur

Programma:

​19.55 - 20.00 uur
Inloggen deelnemers

20.00 - 20.05 uur
Introductie door voorzitter
Els Fikkers, verpleegkundig specialist, Rijnstate

20.05 - 20.25 uur
Deel 1: Nieuwe standaard ernstig astma
Walter van Litsenburg, verpleegkundig specialist Astma en COPD, Cathatrina Ziekenhuis

20.25 - 20.35 uur
Rondetafelgesprek met alle sprekers

20.35 - 20.55 uur
Deel 2: Fenotypering en biomarkers bij ernstig astma
Dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland

20.55 - 21.05 uur
Rondetafelgesprek met alle sprekers

21.05 - 21.25 uur
Deel 3: Therapietrouw bevordering bij astma COPD patiënten
Dr. Hans in ’t Veen, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland

21.25 - 21.35 uur
Rondetafelgesprek met alle sprekers

21.35 uur
Afsluiting